Επικοινωνία και γραφεία στο εξωτερικό

Γραφεία και επικοινωνία στον κόσμο

Studio Moretto Group Srl

Studio Moretto Group Srl

Γραφείο διαχείρισης έργων και μάρκετινγκ του Ομίλου.
SMG Deutschland

SMG Deutschland

Εμπορικό Γραφείο για Γερμανία, Αυστρία και Ελβετία.
SMG USA

SMG USA

Εμπορικό Γραφείο για ΗΠΑ και Μ. Βρετανία.
Studio Moretto Group America SAC

Studio Moretto Group America SAC

Εμπορικό Γραφείο για και γραφείο Ανθρώπινου δυναμικού του Ομίλου.
Centro Ricerca Linguistica

Centro Ricerca Linguistica

Ειδική επιχείρηση του Ομίλου γλωσσικής αναζήτησης.
SMG France

SMG France

άνοιγμα σύντομα.
SMG Polska

SMG Polska

άνοιγμα σύντομα.