16 Φεβ

Am I translating well if I translate a lot…

Practice makes perfect; this is particularly true of translation. The attainment of an academic qualification in translation does not instantly

Διαβάστε περισσότερα
16 Φεβ

Is being a native speaker enough?

Professional translators should translate from one or more foreign languages into their native tongue: this is a point on which

Διαβάστε περισσότερα
16 Φεβ

SMG UK visits the University of Exeter

Last week Director-General of SMG Languages Luca Moretto and Junior Translator Grace Ford visited the University of Exeter to hold

Διαβάστε περισσότερα
16 Φεβ

About British complaints…

In Χωρίς κατηγορία

We all know that British people like to complain, and recent months have seen a rise in online blogs, communities

Διαβάστε περισσότερα
16 Φεβ

The pitfalls of the Italian language: “monolingual” & Co

You often hear of a “dizionario monolingue” (monolingual dictionary), a “dizionario bilingue” (bilingual dictionary), or of “traduzione multilingue” (multilingual translation)

Διαβάστε περισσότερα
16 Φεβ

Understanding Linguistics: Is it a Science? (Pt. 02/12)

In Χωρίς κατηγορία

We premised in our previous article that, in spite of the dazzling technological advances that seem to multiply daily in

Διαβάστε περισσότερα
16 Φεβ

In search of science!

In Χωρίς κατηγορία

Scientific and medical research is one of the most important themes in modern society : technological developments over the last

Διαβάστε περισσότερα
16 Φεβ

MAN IN THE MIDDLE

In Χωρίς κατηγορία

This week our blog features a special contribution from one of our English translators: She shares her experiences in the

Διαβάστε περισσότερα