Προγράμματα περίοδος άσκησης

Το Studio Moretto Group οργανώνει τακτικά προγράμματα περίοδος άσκησης στα παρακάτω επιχειρησιακά τμήματα με σκοπό να εντοπίσει και να εκπαιδεύσει προσωπικό με το οποίο θα συνεργαστεί στη συνέχεια. Για περαιτέρω πληροφορίες απευθυνθείτε στο Γραφείο μας Ανθρώπινου δυναμικού στη διεύθυνση stage@smglanguages.com.

Περίοδος άσκησης μετάφρασης και διερμηνείας

μια πρακτική προσέγγιση στην τεχνική, νομική, χρηματοοικονομική ιατρική και λογοτεχνική μετάφραση, χρησιμοποιώντας εργαλεία CAT και μαθαίνοντας να οργανώνετε την τεχνολογία σε κάθε μεταφραστικό έργο.

Περίοδος άσκησης διαχείρισης μεταφραστικών έργων. (Management)

για να κατανοήσετε πώς να διαχειρίζεστε ένα μεταφραστικό έργο, συντονίζοντας τους γλωσσικούς συνεργάτες που εμπλέκονται στη διαδικασία, διατηρώντας τη σχέση με τον πελάτη και οργανώνοντας τις τεχνικές πηγές και τις πηγές ορολογίας όπου χρειάζεται..

Περίοδος άσκησης εμπορικού χαρακτήρα και Μάρκετινγκ

ανάλυση αγοράς, έρευνα ικανοποίησης πελατών, σχεδιασμός και καθιέρωση καινοτόμων υπηρεσιών για τις διεθνείς αγορές όπου δραστηριοποιείται η επιχείρησή μας, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας των “marketing concept” και των κατάλληλων εργαλείων επικοινωνίας.

Περίοδος άσκησης στη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού

επιλογή, αξιολόγηση, ενθάρρυνση και ένταξη του ανθρώπινου δυναμικού στα πολυεθνικά γραφεία μας.

Περίοδος άσκησης μετάφρασης και διερμηνείας

Ευκαιρίες ανέλιξης για τους καλύτερους ασκούμενους

Περίοδος εξειδίκευσης ως εσωτερικοί (PSI)

Ύστερα από την πρώτη βασική περίοδο προετοιμασίας (PPB) διάρκειας 4 μηνών, ο ασκούμενος μπορεί να κληθεί να μαθητεύσει και σε μια δεύτερη περίοδο εξειδίκευσης στις σπουδές του εσωτερικά (PSI): σε αυτήν τη δεύτερη περίοδο, ο ασκούμενος γίνεται μέλος της επιχείρησης μας ως εσωτερικός μεταφραστής με εκπαίδευσης σε εξειδικευμένους τομείς, ή ως μέλος του τμήματος όπου πραγματοποίησε την πρώτη περίοδο προετοιμασίας του. Είναι ένα πραγματικό ξεκίνημα της εξειδίκευσής του.

Πρόσληψη

Έχοντας τελειώσει η περίοδος εσωτερικής εξειδίκευσης (PSI),το Studio Moretto Group μπορεί να προσφέρει συμβάσεις προσλήψεων στους πλέον επάξιους συνεργάτες στα γραφεία του σε όλο τον κόσμο.

Συνεργασία ως μεταφραστής ελεύθερης απασχόλησης

Οι ασκούμενοι που τελειώνουν την περίοδο άσκησής τους και που ενδιαφέρονται να πραγματοποιούν μεταφράσεις “από το χώρο τους”, μπορούν να δέχονται αναθέσεις έργων από το Studio Moretto Group και να συνεργάζονται ως μεταφραστές ελεύθερης απασχόλησης.

Συνεργάτης ως αντιπρόσωπος/εκπρόσωπος

Προμήθεια και διαχείριση πελατών για το Studio Moretto Group.

Ένταξη στην Εταιρεία

Οι καλύτεροι πρώην ασκούμενοι θα έχουν την ευκαιρία να ξεκινήσουν το δικό τους μεταφραστικό γραφείο με το σήμα Studio Moretto Group. Εκτός από την παραλαβή ενός συγκεκριμένου πακέτου λογισμικού για τη διαχείριση ενός μεταφραστικού γραφείου, ο εντασσόμενος στην Εταιρεία συμμετέχει στις δραστηριότητες γλωσσικής και εμπορικής κατάρτισης της Εταιρείας μας, παραλαμβάνει διαφημιστικό υλικό, επωφελείται από το μάρκετινγκ και τη βοήθειά μας για τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών του: με άλλα λόγια, μπορεί να ξεκινήσει γρήγορα ένα κέντρο μετάφρασης με ένα ισχυρό εμπορικό σήμα που έχει ήδη καθιερωθεί στον τομέα της μετάφρασης.

Διεθνής πρακτική άσκηση: εργασιακές εμπειρίες ειπωμένες από μερικούς ασκούμενους από το εξωτερικό.