16 Φεβ

Blog

SMGs official blog is finally online! Translations, interpreting, linguistics, culture and much more. Make sure you don’t miss our next

Διαβάστε περισσότερα
16 Φεβ

Terminological Research for Financial Statements

Studio Moretto Group is proud to announce the completion of terminological research and update of its multilingual glossaries for translating

Διαβάστε περισσότερα
16 Φεβ

Understanding Linguistics: Searching for Basic Principles (Pt. 01/12)

In Χωρίς κατηγορία

What makes a native speaker? Why do some people find it easy to learn a second language? What makes English

Διαβάστε περισσότερα
16 Φεβ

In search of science!

In Χωρίς κατηγορία

Scientific and medical research is one of the most important themes in modern society : technological developments over the last

Διαβάστε περισσότερα
16 Φεβ

MAN IN THE MIDDLE

In Χωρίς κατηγορία

This week our blog features a special contribution from one of our English translators: She shares her experiences in the

Διαβάστε περισσότερα
16 Φεβ

Keeping translators on their toes

In Χωρίς κατηγορία

Linguists all over the world agree that the best way to learn a new language is to immerse yourself in

Διαβάστε περισσότερα
16 Φεβ

Am I translating well if I translate a lot…

Practice makes perfect; this is particularly true of translation. The attainment of an academic qualification in translation does not instantly

Διαβάστε περισσότερα
16 Φεβ

Is being a native speaker enough?

Professional translators should translate from one or more foreign languages into their native tongue: this is a point on which

Διαβάστε περισσότερα