16 Φεβ

Is being a native speaker enough?

Professional translators should translate from one or more foreign languages into their native tongue: this is a point on which

Διαβάστε περισσότερα
16 Φεβ

The pitfalls of the Italian language: “monolingual” & Co

You often hear of a “dizionario monolingue” (monolingual dictionary), a “dizionario bilingue” (bilingual dictionary), or of “traduzione multilingue” (multilingual translation)

Διαβάστε περισσότερα
16 Φεβ

About British complaints…

In Χωρίς κατηγορία

We all know that British people like to complain, and recent months have seen a rise in online blogs, communities

Διαβάστε περισσότερα
16 Φεβ

Blog

SMGs official blog is finally online! Translations, interpreting, linguistics, culture and much more. Make sure you don’t miss our next

Διαβάστε περισσότερα
16 Φεβ

Terminological Research for Financial Statements

Studio Moretto Group is proud to announce the completion of terminological research and update of its multilingual glossaries for translating

Διαβάστε περισσότερα
16 Φεβ

Understanding Linguistics: Searching for Basic Principles (Pt. 01/12)

In Χωρίς κατηγορία

What makes a native speaker? Why do some people find it easy to learn a second language? What makes English

Διαβάστε περισσότερα
16 Φεβ

Understanding Linguistics: Is it a Science? (Pt. 02/12)

In Χωρίς κατηγορία

We premised in our previous article that, in spite of the dazzling technological advances that seem to multiply daily in

Διαβάστε περισσότερα
16 Φεβ

Keeping translators on their toes

In Χωρίς κατηγορία

Linguists all over the world agree that the best way to learn a new language is to immerse yourself in

Διαβάστε περισσότερα
16 Φεβ

Understanding Linguistics: It’s physical! (Pt. 03/12)

In Χωρίς κατηγορία

We’ve introduced the notion in the previous article that the brand of Linguistics devised and practiced by Chomsky at MIT

Διαβάστε περισσότερα