Υπηρεσία ορκωτών μεταφράσεων, επικυρωμένων και νομιμοποιημένων μεταφράσεων

Εταιρεία εξουσιοδοτημένη να παρέχει ορκωτές μεταφράσεις στα αγγλικά και σε άλλες γλώσσες

Η “πιστοποιημένη” ή “ορκωτή” μετάφραση χρησιμεύει για την επίσημη διατύπωση συμβάσεων, εξουσιοδοτήσεων, διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και εγγράφων που υποβάλλονται σε εταίρο ή δημόσιο υπηρεσία σε ξένη γλώσσα ή πάντως διαφορετική από την γλώσσα του πρωτοτύπου.

Το Studio Moretto Group ειδικεύεται στην επείγουσα ορκωτή μετάφραση εγγράφων διαγωνισμών (μετάφραση ισολογισμών, ενημερωτικών δελτίων από εμπορικά επιμελητήρια, πιστοποιητικών ασφαλιστικής ενημερότητας, τεχνικών προσφορών κ.λπ.), συμβολαιογραφικών και εταιρικών εγγράφων.

Επιπλέον, η ορκωτή μετάφραση απαιτείται, για παράδειγμα, από τα Γραφεία Πολιτογράφησης (για τη μετάφραση πιστοποιητικών γάμου, διαζυγίου, γέννησης ή θανάτου), από τα Προξενεία, τα Γραφεία Μετανάστευσης ή τα σχολεία (για τη μετάφραση ελέγχων βαθμολογίας και διπλωμάτων).

Πώς πιστοποιούμε μια μετάφραση;

Το Οικονομικό και Νομικό τμήμα μας μπορεί να μεταφράσει και να πιστοποιήσει τα έγγραφά σας. Ακολουθούν ορισμένοι τύποι πιστοποίησης.

Επικύρωση

Η επικύρωση είναι ο όρκος σε αρμόδια δημόσια υπηρεσία (σε πολλές χώρες είναι η γραμματεία του δικαστηρίου ή ο Ειρηνοδίκης ή ένας συμβολαιογράφος) που πιστοποιεί τη χρήση της μετάφρασης στη χώρα όπου δίδεται χώρα ο όρκος. Σε ορισμένες χώρες μπορούν να ορκιστούν μόνο οι Ορκωτοί μεταφραστές, δηλαδή εκείνοι που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο του δικαστηρίου ή αναγνωρίζονται από την κυβέρνηση: το Οικονομικό και Νομικό μας τμήμα είναι σε θέση να σας παρέχει συμβουλές, να μεταφράσει και να πιστοποιήσει τα έγγραφά σας.

Πως γίνεται η επικύρωση;

Ο πελάτης μας παρέχει το πρωτότυπο έγγραφο ή επικυρωμένο ακριβές αντίγραφο. Το πρωτότυπο είναι έγγραφο που έχει εκδοθεί από δημόσια υπηρεσία, δημόσιο υπάλληλο ή εταιρεία σε εταιρικό επιστολόχαρτο με υπογραφές και σφραγίδες ή σημάνσεις. Ένα επικυρωμένο αντίγραφο είναι η αναπαραγωγή ενός πρωτότυπου εγγράφου, του οποίου η πιστή αντιστοιχία βεβαιώνεται με δήλωση εξουσιοδοτημένου δημόσιου υπαλλήλου.

Ετοιμάζουμε μια εκτίμηση δαπάνης βάσει του μεγέθους του εγγράφου που πρόκειται να μεταφραστεί και να πιστοποιηθεί και του χρόνου παράδοσης που ζητά ο πελάτης.

Εκτελούμε την υπηρεσία. Εάν ο πελάτης υπογράψει την εκτίμηση, πραγματοποιούμε τη μετάφραση και ορκιζόμαστε στο Δικαστήριο για έναν φάκελο εγγράφων που αποτελείται από: πρωτότυπο έγγραφο ή επικυρωμένο αντίγραφο + μετάφραση + πρακτικό επικύρωσης. Ο φάκελος θα φέρει σφραγίδες μεταξύ των σελίδων που δεν μπορούν να διαχωριστούν: δεν θα είναι δυνατή η αποσύνδεση του πρωτότυπου εγγράφου από τη μετάφραση ή από το πρακτικό.

Νομιμοποίηση και Apostille-Επισημείωση της Χάγης

Αυτές είναι πιστοποιήσεις μέσω των οποίων μια δημόσια υπηρεσία (σε πολλές χώρες η Εισαγγελία, το Υπουργείο Εξωτερικών ή Δικαιοσύνης) πιστοποιεί τη μετάφραση για χρήση στο εξωτερικό.

Εσωτερική πιστοποίηση

Όταν δεν είναι απαραίτητο να επισημοποιηθεί η μετάφραση από δημόσιο φορέα, το Studio Moretto Group μπορεί να πιστοποιήσει ότι οι μεταφράσεις του είναι ακριβείς και πλήρεις, έχουν πραγματοποιηθεί σύμφωνα με επιστημονικές αρχές και με τις καλύτερες πρακτικές από αρμόδιο προσωπικό, με πλήρη σεβασμό της εμπιστευτικότητας.

Κύριοι τύποι μεταφράσεων που έχουμε πιστοποιήσει

 • Due diligence, λογιστικού ελέγχου
 • Άδειες κυκλοφορίας
 • Άδειες κυκλοφορίας
 • Άδειες κυκλοφορίας
 • Άδειες οδήγησης
 • Αθλητικά πιστοποιητικά
 • Αποσπάσματα κτηματολογίου
 • Αστικά πιστοποιητικά
 • Ασφαλιστικά έγγραφα
 • Γενικά πιστοποιητικά
 • Δελτία ταυτότητας
 • Διαβατήρια
 • Διαβατήρια αλόγων
 • Διπλώματα
 • Διπλώματα ευρεσιτεχνίας
 • Ειδικά πληρεξούσια
 • Ενημερωτικά δελτία εμπορικών επιμελητηρίων
 • Ενημερωτικά δελτία υποθήκης
 • Εταιρικά καταστατικά
 • Ισολογισμοί
 • Καταστατικές πράξεις
 • Πιστοποιητικά γάμου
 • Πιστοποιητικά γέννησης
 • Πιστοποιητικά διαζυγίου
 • Πιστοποιητικά διαζυγίου
 • Πιστοποιητικά διαμονής
 • Πιστοποιητικά εγγραφής
 • Πιστοποιητικά ελεύθερης κατάστασης
 • Πιστοποιητικά εμπορικών επιμελητηρίων
 • Πιστοποιητικά θανάτου
 • Πιστοποιητικά ιθαγένειας
 • Πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης
 • Πιστοποιητικά υποχρεώσεων που εκκρεμούν
 • Ποινικά πιστοποιητικά
 • Ποινικό μητρώο
 • Πρακτικά γενικών συνελεύσεων
 • Συμβάσεις
 • Συμβολαιογραφικές πράξεις εν γένει
 • Σχολικοί έλεγχοι βαθμολογίας
 • Τελωνειακά έγγραφα
 • Τραπεζικά έγγραφα
 • Υπεύθυνες δηλώσεις

ΖΗΤΗΣΤΕ ΜΙΑ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ

Συμπληρώστε τα πεδία στην παρακάτω φόρμα για να ζητήσετε μια εκτίμηση από τα γραφεία μας. Το προσωπικό μας θα απαντήσει πρόθυμα στο αίτημά σας το συντομότερο δυνατό.

Τα πεδία που επισημαίνονται με το σύμβολο * είναι υποχρεωτικά.

Maximum file size: 67.11MB