Storitve sodnih, zapriseženih in overjenih prevodov

Družba je pooblaščena za pripravo sodnih prevodov v angleški in druge jezike.

»Potrjeni« ali »sodno zapriseženi« prevodi so potrebni za formaliziranje pogodb, odvetniških pooblastil, patentov in dokumentov, ki jih je treba predložiti partnerju ali javnemu uradu v tujem jeziku oziroma jeziku, ki se razlikuje od izvirnika.

Družba Studio Moretto Group je specializirana za  nujne sodne prevode razpisne dokumentacije (prevodi računovodskih izkazov, izpisov iz poslovnih registrov, potrdil o pravilno plačanih socialnih prispevkih (DURC), tehničnih ponudb itd.), notarskih listin in poslovnih dokumentov.

Poleg tega zapriseženi prevod zahtevajo na primer uradi naturalizacije (za prevajanje poročil o poroki, razvezo, rojstvo ali smrt), konzulati, uradi za priseljevanje ali šole (za prevod šolskih poročil in diplom) .

Poleg tega zahtevajo sodno zaprisežene prevode na primer tudi Uradi za naturalizacijo (prevodi  poročnih listov, potrdil o razvezi, rojstnih ali mrliških listov), Konzulati, Uradi za priseljevanje ali šolske ustanove (prevodi  šolskih spričeval in diplom).

Kako overimo prevod?

Naš oddelek Ekonomski in pravni oddelek lahko prevede in potrdi vaše dokumente. V nadaljevanju je opis nekaterih načinov potrjevanja.

 

Overitev

Overitev je zaprisega prevajalca v pristojnem javnem uradu (v številnih državah je to sodna pisarna ali mirovni sodnik ali notar), ki potrjuje uporabo prevoda v državi, v kateri se opravi zaprisega. V nekaterih državah lahko zaprisežejo samo Uradni sodni tolmači, torej tisti, ki so vpisani v sodni imenik ali imajo pridobljeno državno dovoljenje: naš Ekonomski in pravni oddelek vam lahko svetuje, prevede in uradno potrdi vaše dokumente.

 

Kako poteka postopek overitve?

Stranka nam posreduje izvirnik ali overjeno kopijo izvirnika dokumenta. Izvirnik je dokument, ki ga izda javni urad, javni uslužbenec ali podjetje na papirju s pisemsko glavo, lastnoročnimi podpisi in žigi ali pečati. Overjena kopija je reprodukcija izvirnega dokumenta, katere verodostojnost potrjuje izjava pooblaščenega javnega uslužbenca.

Pripravimo predračun stroškov, ki je odvisna od dolžine dokumenta, ki ga bo potrebno prevesti in overiti, ter od roka dostave prevoda stranki.

Opravimo storitev. Če stranka podpiše predračun, dokument prevedemo in pri pristojnem sodišču z zaprisego overimo celoten dokument, sestavljen iz izvirnika ali overjene kopije, prevoda in zapisnika o overitvi. Tako pripravljen dokument je opremljen s pečati med posameznimi stranmi, ki jih ni mogoče razdružiti: na ta način izvirnika ne bo mogoče odstraniti od prevoda ali zapisnika.

Legalizacija in Apostille

Gre za potrdila, s pomočjo katerih javni urad (v številnih državah je to Državno tožilstvo, Ministrstvo za zunanje zadeve ali Ministrstvo za pravosodje) potrdi verodostojnost prevoda za uporabo v tujini.

Notranje potrjevanje

Kadar uradna potrditev s strani javnega urada ni potrebna, lahko Studio Moretto Group izda potrdilo, s katerim izjavlja, da so prevodi točni in celoviti in da jih je usposobljeno osebje opravilo strokovno in neoporečno ter s popolnim spoštovanjem zaupnosti.

Osnovne vrste prevodov, ki jih overjamo

 • Bančni dokumenti
 • Carinski dokumenti
 • Civilna potrdila
 • Diplome
 • Evidence cepljenja
 • Izjave o prepoznavnosti
 • Izvlečki iz zemljiškega registra
 • Izpisi iz hipotekarnih registrov
 • Izpisi iz poslovnih registrov
 • Kazenske evidence
 • Mrliški listi
 • Notarske listine na splošno
 • Osebne izkaznice
 • Patenti
 • Pogodbe
 • Poročni listi
 • Posebna pooblastila
 • Prometna dovoljenja
 • Poročni listi
 • Potni listi
 • Potni listi za konje
 • Potrdila iz poslovnega registra
 • Potrdila o bivališču
 • Potrdila o družinskem statusu
 • Potrdila o državljanstvu
 • Potrdila o ločitvi
 • Potrdila o nekaznovanosti
 • Potrdila o razvezi
 • Potrdila o samskem stanu
 • Računovodski izkazi
 • Registracijske knjižice
 • Rojstni listi
 • Skrbni pregled
 • Sodne evidence
 • Šolska spričevala
 • Splošna potrdila
 • Statuti podjetij
 • Ustanovni akti
 • Vozniška dovoljenja
 • Zapisniki skupščin
 • Zavarovalniški dokumenti

ZAHTEVITE

CITO

Izpolnite polja na spodnjem obrazcu, da zahtevate citat iz naših pisarn. Naše osebje bo z veseljem odgovorilo na vaše zahteve čim prej.

Polja, označena s simbolom "*", so obvezna.

Maximum file size: 67.11MB