Afdeling beëdigde, gewaarmerkte e gelegaliseerde vertalingen

De onderneming is geautoriseerd om beëdigde vertalingen te leveren in het Engels en in andere talen.

Een vertaling “certificeren” of “beëdigen” dient om contracten, volmachten, octrooien en documenten bij partners of openbare diensten officieel voor te leggen in een vreemde taal of in elk geval een taal die verschilt van de oorspronkelijke.

Studio Moretto Group is gespecialiseerd in de dringende beëdigde vertaling van documenten voor aanbestedingen (begrotingen, uittreksels van het handelsregister, socialezekerheidsbijdragen, technische offertes, enz.), notariële documenten en bedrijfsdocumenten.

Een beëdigde vertaling wordt bijvoorbeeld ook gevraagd door de Immigratie– en Naturalisatiedienst (certificaten van huwelijk, scheiding, geboorte of overlijden), door consulaten en door scholen  (schoolrapporten en diploma’s).

Hoe certificeren we een vertaling?

Onze Afdeling Economische en Juridische Vertalingen kan uw documenten vertalen en certificeren. Hieronder geven we enkele voorbeelden van certificering.

 

Beëdiging

De beëdiging is het afleggen van een eed bij een ambtenaar (in veel landen is dit de griffie van de rechtbank of de vrederechter of een notaris), die het gebruik van de vertaling certificeert in het land waarin de eed wordt afgelegd. In bepaalde landen kan enkel beëdigd worden door erkende Beëdigde Vertalers, d.w.z. door vertalers die ingeschreven zijn bij de rechtbank of erkend worden door de regering. U kan terecht bij onze Afdeling Economische en Juridische Vertalingen voor advies, vertaling en certificering van uw documenten.

Hoe verloopt een beëdiging?

De klant levert het originele document of een eensluidend verklaarde kopie ervan. Het origineel is een document dat uitgegeven werd door de overheid, een ambtenaar of een onderneming op briefpapier met hoofding en handtekeningen, stempels of zegels. Een eensluidend verklaarde kopie is de reproductie van een origineel document, waarvan de waarheidsgetrouwe overeenkomst met het origineel bevestigd wordt door de verklaring van een bevoegde ambtenaar.

We leveren een prijsofferte op basis van de lengte van het document dat vertaald en beëdigd moet worden en op basis van de door de klant gevraagde leveringstijd.

We voeren de opdracht uit. Als de klant de offerte onderschrijft, voeren we de vertaling uit en beëdigen we bij de rechtbank een pakket dat bestaat uit: het originele document of de eensluidend verklaarde kopie + de vertaling + de beëdigingsverklaring. Het pakket krijgt zegels tussen de pagina’s, die niet geopend mogen worden. Het is daarna dus niet meer mogelijk het originele document, de vertaling en de verklaring van elkaar te scheiden.

Legalisering en aanbrengen van een Waarmerk

Dit zijn certificeringen waarmee een openbare dienst (in veel landen is dit de Procureur des Konings, het Ministerie van Buitenlandse Zaken of van Justitie) de vertaling authenticeert voor gebruik in het buitenland.

Interne certificering

Wanneer geen authenticatie nodig is door een openbare dienst, kan Studio Moretto Group verklaren dat de eigen vertalingen accuraat en volledig zijn, uitgevoerd naar weten en geweten door competent personeel en met respect voor de geheimhouding.

De belangrijkste soorten vertalingen die we beëdigd hebben zijn:

 • Afschriften echtscheidingsakte
 • Afschriften geboorteakte
 • Afschriften huwelijksakte
 • Afschriften overlijdensakte
 • Akten van bekendheid
 • Algemene certificaten
 • Bankdocumenten
 • Burgerlijke certificaten
 • Certificaten hangende geschillen
 • Certificaten van de gezinssituatie
 • Contracten
 • Diploma’s
 • Domicilieverklaring
 • Douanedocumenten
 • Due diligence
 • Eigendomsbewijs auto
 • Hypothecaire uittreksels
 • Identiteitskaarten
 • Inschrijvingscertificaten
 • Jaarrekeningen
 • Kentekenbewijzen
 • Nationaliteitsverklaringen
 • Notariële akten
 • Octrooien
 • Ondernemingsstatuten
 • Oprichtingsakten
 • Paspoorten
 • Paspoorten van paarden
 • Rijbewijzen
 • Schoolrapporten
 • Speciale volmachten
 • Sportieve certificaten
 • Strafbladen
 • Strafrechtelijke certificaten
 • Uittreksels kadaster
 • Uittreksels van het handelsregister
 • Vaccinatiecertificaten
 • Vergaderverslagen
 • Verzekeringsdocumenten
 • Verklaringen van de Kamer van Koophanel
 • Verklaringen van ongehuwd zijn

EEN

OFFERTE AANVRAGEN

Vul onderstaand formulier in om een offerte aan te vragen. Ons team zal uw vraag graag zo snel mogelijk beantwoorden.

De velden met het symbool “*” zijn verplicht.

Maximum file size: 67.11MB