Usluge prijevoda s ovjerom sudskih tumača, sudskih prijevoda i usmenih prijevoda sudskih tumača

Tvrtka ovlaštena za usluge prijevoda s ovjerom sudskih tumača na engleskom i drugim jezicima

„Certificirani“ ili prijevodi s ovjerom sudskih tumača služe za formaliziranje ugovora, punomoći, patenata i dokumenata koji se trebaju predstaviti nekom partneru ili javnom uredu na nekom stranom jeziku ili jeziku drugačijem od jezika originalnog teksta.

Studio Moretto Group je tvrtka specijalizirana na polju hitnih prijevoda s ovjerom sudskih tumača kada se radi o prijevodima poziva za javno nadmetanje (prijevod financijskih izvještaja, dokumenata trgovačkih komora, DURC (Documento unico di regolarità contributiva – Jedinstveni dokument o pravilnosti doprinosa), tehničkih ponuda itd.), javnobilježničkim i korporativnim dokumentima.

Pored toga, usluge prijevoda s ovjerom sudskih tumača traže i uredi za naturaliziranje (za prijevod  vjenčanih listova, brakorazvodnih dokumenata, rodnih listova i smrtnih listova), konzulati, imigracijski uredi ili obrazovne ustanove (za prijevod školskih iskaznica i diploma).

Kako certificiramo prijevod?

Naš odjel  Ekonomija i pravo može prevesti i certificirati vaše dokumente. Slijedi nekoliko vrsta certificiranja

Ovjera

Radi se o ovjeri pred nekim nadležnim javnim uredom ili pred javnim bilježnikom) koji certificira uporabu prijevoda u zemlji u kojoj se dokument ovjerava. U nekim zemljama ovjeru mogu izvršiti samo Sudski tumači, što znači oni upisani na oglasnu ploču tribunala ili priznati od vlade kao takvi: naš odjel Ekonomija i pravo može vam omogućiti savjet, prevesti i certificirati vaše dokumente.

Kako se obavlja ovjera?

Klijent nam daje originalni dokument ili ovjerenu kopiju. Original je dokument kojeg izdaje javna administracija, javni službenik ili tvrtka čiji je naziv spomenut u zaglavlju s potpisima i pečatima ili markicama. Ovjerena kopija je reprodukcija originalnog dokumenta čija je vjernost originalu potvrđena izjavom ovlaštenog javnog službenika.

Izrađujemo procjenu temeljem duljine dokumenta kojeg treba prevesti i ovjeriti, te duljine vremena koju je odredio klijent.

Obavljamo uslugu. Ako klijent potpiše procjenu, obavljamo prijevod i u sudu ovjeravamo omotnicu s dokumentima koja se sastoji od: originalnog dokumenta ili ovjerene kopije + prijevoda + zapisnika o ovjeri. Omotnicom će se zatvoriti stranice koje se ne smiju otvarati: tako neće biti moguće odvojiti originalni dokument od prijevoda ili od zapisnika.

Legaliziranje i Haški Apostille

To su certificiranja uz pomoć kojih neki javni ured (u mnogim zemljama to je Javno tužiteljstvo, Ministarstvo vanjskih poslova i pravosuđa) ovjerava prijevod za uporabu u inozemstvu.

Interno certificiranje

Kada nije potrebno formaliziranje od strane nekog javnog tijela, Studio Moretto Group moći će potvrditi da je prijevod točan i kompletan, obavljen prema znanosti i savjesti stručnog osoblja, uz puno poštovanje povjerljivosti.

 

Osnovne vrste prijevoda koje smo certificirali

 • Automobilske knjižice
 • Bankovni dokumenti
 • Boravišna dozvola
 • Carinski dokumenti
 • Diplome
 • Dokumenti osiguranja
 • Dubinsko snimanje poslovanja
 • Financijski dokumenti
 • Građanski certifikati
 • Hipotekarne potvrde
 • Izvaci zemljišnih knjiga
 • Javnobilježnički akti
 • Knjižice o vakcinaciji
 • Konstitutivni dokumenti
 • Opće potvrde
 • Opći javnobilježnički dokumenti
 • Osobne iskaznice
 • Patenti
 • Posebne nabavke
 • Potvrde komore
 • Potvrde o državljanstvu
 • Potvrde o kaznama
 • Potvrde o obiteljskom statusu
 • Potvrde o postupku na čekanju
 • Potvrde o razdvojenosti
 • Potvrde o razvodu
 • Potvrde o slobodnom statusu
 • Potvrde o završenoj maturi
 • Potvrde registriranja tvrtke
 • Putovnice
 • Putovnice za konje
 • Rodni listovi
 • Saobraćajne dozvole
 • Školske iskaznice
 • Smrtni listovi
 • Sportske potvrde
 • Statuti tvrtke
 • Sudska evidencija
 • Ugovori
 • Vjenčani listovi
 • Vozačke dozvole
 • Zapisnici sastanaka

ZAHTJEV ZA

PROCJENOM

Popunite polja donjeg obrasca kako biste dobili procjenu u našim uredima. Naše osoblje će rado odgovoriti na Vaš zahtjev čim je prije moguće.

Polja označena s * su obvezna.

Maximum file size: 67.11MB