Usługi w zakresie tłumaczeń przysięgłych, uwierzytelnionych i legalizacji

Firma uprawniona do wykonywania tłumaczeń przysięgłych na język angielski i na inne języki

Tłumaczenie „poświadczone” lub „przysięgłe” służy sformalizowaniu umów, pełnomocnictw, patentów i dokumentów , które mają być przedstawione partnerowi lub urzędowi publicznemu w języku obcym lub w każdym innym języku niż oryginalny.

Studio Moretto Group specjalizuje się w pilnych tłumaczeniach przysięgłych dokumentów przetargowych (tłumaczenia sprawozdań finansowych, certyfikaty rejestracji, pozwolenia na budowę, oferty techniczne itp.), dokumentów notarialnych i firmowych.

Ponadto tłumaczenie przysięgłe jest wymagane na przykład w Urzędzie Naturalizacji (w przypadku tłumaczeń aktów ślubu, rozwodu, narodzin lub śmierci)), w konsulatach, urzędach imigracyjnych lub w szkołach (w przypadku tłumaczenia dyplomów i świadectw szkolnych).

Jak poświadczyć tłumaczenie?

Nasz dział Ekonomiczno-Prawny przetłumaczy i potwierdzi wasze dokumenty. Poniżej niektóre rodzaje poświadczeń.

 

Uwierzytelnianie

Uwierzytelnienie jest przysięgą złożoną we właściwym urzędzie państwowym (w wielu krajach, w Sekretariacie Sądu u sędziego lub u notariusza), która poświadcza użycie tłumaczenia w kraju, w którym zostało zaprzysiężone. W niektórych krajach tłumaczenia przysięgle mogą wykonywać tylko  Tłumacze Przysięgli,  czyli wpisani w rejestr sądowy lub akredytowani przez władze: nasz dział Ekonomiczno-Prawny może doradzić, tłumaczyć i potwierdzać dokumenty.

Jak wykonuje się uwierzytelnienie?

Klient dostarcza nam oryginalny dokument lub poświadczoną kopię. Oryginał to dokument wydany przez administrację państwową, urzędnika państwowego lub firmę na papierze firmowym z własnoręcznymi podpisami i pieczęciami lub stemplami. Poświadczona kopia jest reprodukcją oryginalnego dokumentu, którego zgodność z oryginałem potwierdza oświadczenie uprawnionego urzędnika państwowego.

Przygotowujemy kosztorys na podstawie wielkości dokumentu do tłumaczenia przysięgłego oraz terminu wykonania wymaganego przez klienta.

Wykonujemy usługę. Jeśli klient podpisze kosztorys, wykonamy tłumaczenie przysięgłe poświadczone w Sądzie w formie papierowej składającej się z: oryginalnego dokumentu lub uwierzytelnionej kopii + tłumaczenia + protokołu uwierzytelnienia. Koperta będzie zapieczętowana między stronami, których nie można będzie otworzyć: nie będzie można odczepić oryginalnego dokumentu od tłumaczenia lub od protokołu.

Apostille i legalizacja dokumentów

Są to certyfikacje, za pomocą których urząd państwowy (w wielu krajach Prokuratura, Ministerstwo Spraw Zagranicznych lub Sprawiedliwości) uwierzytelnia tłumaczenie do użytku za granicą.

Certyfikacja wewnętrzna

Gdy nie jest konieczne sformalizowanie przez organ publiczny, Studio Moretto Group będzie mogło poświadczyć, że jego tłumaczenia są dokładne i kompletne, wykonane przez kompetentny personel według jego najlepszej wiedzy i przekonania, z pełnym poszanowaniem poufności.

Główne rodzaje tłumaczeń, które wykonaliśmy

 • Akty założycielskie
 • Akty prawa powszechnego
 • Akty notarialne ogólne
 • Akty ślubu
 • Akty urodzenia
 • Akty zgonu
 • Budżety
 • Certyfikaty izby handlowej
 • Dyplomy
 • Dokumenty bankowe
 • Dokumenty celne
 • Dokumenty katastralne
 • Dokumenty pojazdów
 • Dowody rejestracyjne
 • Dokumenty rodzinne
 • Dokumenty sądowe
 • Dowody tożsamości
 • Dokumenty ubezpieczeniowe
 • Karty rejestracyjne
 • Książeczki szczepień
 • Oceny nieruchomości
 • Paszporty
 • Paszporty koni
 • Patenty
 • Pełnomocnictwa szczególne
 • Potwierdzenie obywatelstwa
 • Prawa jazdy
 • Protokoły z posiedzeń
 • Rejestry karne
 • Statuty spółek
 • Świadectwa rozwodu
 • Świadectwa szkolne
 • Umowy
 • Wypisy z rejestru handlowego
 • Zaświadczenia due diligence
 • Zaświadczenia o miejscu zamieszkania
 • Zaświadczenia o niekaralności
 • Zaświadczenia o separacji
 • Zaświadczenia o stanie cywilnym
 • Zaświadczenia o zdolności do zawarcia małżeństwa
 • Zaświadczenia ogólne
 • Zaświadczenia sportowe

Zamów kosztorys

Wypełnij poniższy formularza, aby zamówić kosztorys. Nasz personel dołoży wszelkich starań, aby odpowiedzieć na Waszą prośbę najszybciej jak to możliwe.

Maximum file size: 67.11MB