Statsautoriseret, edsvoren og legaliseret oversættelsesservice

Selskab med autorisation til levering af statsautoriserede oversættelser på engelsk og andre sprog

En ”certificeret” eller ”statsautoriseret” oversættelse anvendes til at officialisere kontrakter, fuldmagter, patenter og dokumenter for præsentation til en partner eller et offentligt kontor på et fremmedsprog eller under alle omstændigheder et andet end det originale.

Studio Moretto Group har specialiseret sig inden for statsautoriserede hasteoversættelser af dokumenter til udbudsrunder (oversættelser af regnskaber, virksomhedsregistreringer, DURC, tekniske tilbud, etc.) samt notarielle dokumenter og selskabsdokumenter.

Desuden kræves statsautoriserede oversættelser blandt andet af indfødsretsmyndighederne (ved oversættelse af vielsesattester, skilsmisseerklæringer, fødselsattester eller dødsattester), af konsulater, immigrationsmyndighederne eller af uddannelsesinstitutioner (ved oversættelse af karakterbøger og eksamensbeviser).

Hvordan certificerer vi en oversættelse?

Vores økonomi- og juridiske afdeling kan oversætte og certificere jeres dokumenter. Her følger nogle typer af certificering.

Edsvoren bekræftelse

En edsvoren bekræftelse er en bekræftelse ved en ansvarlig offentlig myndighed (i flere lande er det domstolskontoret eller magistraten eller en notar) som certificerer anvendelsen af oversættelsen i det land, hvor bekræftelsen finder sted. I enkelte lande er det kun autoriserede oversættere, der kan bekræfte oversættelsen, dvs. de som er registreret i domstolsregistret eller er statsautoriserede: Vores økonomi- og juridiske afdeling kan give jer rådgivning samt oversætte og certificere jeres dokumenter.

Hvordan gør man ved edsvoren bekræftelse?

Kunden leverer dokumentet i originalformat eller som certificeret kopi. Originaldokumentet er et dokument, der er udstedt af den offentlige forvaltning, af en offentlig myndighed eller af et selskab, underskrevet på papir med underskrifter og stempler eller segl. En certificeret kopi er en reproduktion af et originaldokument, hvis ægte overensstemmelse er attesteret ved en erklæring fra an autoriseret offentlig myndighed.

Vi udarbejder et budget med omkostninger på baggrund af længden på det dokument, der skal oversættes og bekræftes og på baggrund af kundens anmodede leveringsterminer.

Vi udfører servicen. Hvis kunden underskriver budgettet, udfører vi oversættelsen og foretager den edsvorne bekræftelse af en skrivelse i papirform hos domstolene bestående af: Originaldokument eller certificeret kopi + oversættelse + bekræftelsesprotokol. Skrivelsen er forseglet mellem siderne, som ikke kan åbnes: Det vil således ikke være muligt at adskille originaldokumentet fra oversættelsen eller fra protokollen.

Legalisering og Apostille-konventionen fra Haag

Dette er certificeringer ved hjælp af hvilke en offentlig myndighed (i flere lande er det statsadvokaten, udenrigsministeriet eller justitsministeriet) autentificerer oversættelsen til brug i udlandet.

Intern certificering

Hvis der ikke kræves en officialisering af en offentlig enhed, kan Studio Moretto Group attestere at virksomhedens oversættelser er nøjagtige og komplette, udarbejdet i henhold til videnskab og viden af kompetent personale, under fuld overholdelse af fortroligheden.

Hovedtyper af oversættelser, som vi har certificeret

 • Anhængercertifikater
 • Bankdokumenter
 • Beviser på statsborgerskab
 • Bopælsattester
 • Certifikater for fri status
 • Civilstandsattest
 • Civilstandsattester
 • Diplomer
 • Dødsattester
 • Due diligence
 • Fødselsattester
 • Forsamlingsprotokoller
 • Forsikringsdokumenter
 • Generelle certifikater
 • Generelle notarialakter
 • Hestepas
 • Identitetskort
 • Kørekort
 • Køretøjsmanualer
 • Kontrakter
 • Kriminalattester
 • Pantebreve
 • Patenter
 • Pas
 • Registreringscertifikater
 • Registreringsattester
 • Regnskaber
 • Særlige fuldmagter
 • Separationsattester
 • Skilsmisseerklæringer
 • Sportscertifikater
 • Statslige certifikater
 • Statutter
 • Stiftelsesdokumenter
 • Straffeattester
 • Tinglysninger
 • Tolddokumenter
 • Uddannelsesbeviser
 • Uddrag af adkomstdokumenter
 • Vaccinationshåndbøger
 • Vidneerklæringer
 • Vielsesattester

BED OM ET

TILBUD

Udfyld alle felterne i formularen herunder for at anmode om et tilbud fra vores kontorer. Vores personale glæder sig til at besvare din anmodning så hurtigt som muligt.

Felterne mærket med symbolet * er obligatoriske.

Maximum file size: 67.11MB